کدام نوع نمونه پژو گسترش یا کاهش هزینه داشته است ؟

بیشترین کاهش هزینه در بازارخودرو

پژو ۴۰۵ GLX نمونه ۱۳۹۵

۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : کاهش -۷۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو 405 GLX دوگانهپژو ۴۰۵ GLX دوگانه

۳۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : گسترش ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو 405 SLX مدل 1395پژو ۴۰۵ SLX نمونه ۱۳۹۵

۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : کاهش -۱۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو 206 تیپ 2 1395پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۳۹۵

۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : گسترش ۴۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو پارس سالپژو پارس سال

۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : کاهش -۲۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو 206 تیپ 5 صفر مدل 1395پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر نمونه ۱۳۹۵

۳۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : گسترش ۷۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو پارس دوگانه سوز CNG 1395پژو پارس دوگانه سوز CNG 1395

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : کاهش -۷۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو 206 اس دی V8 1395پژو ۲۰۶ اس دی V8 1395

۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : گسترش ۱۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو پارس LX 1395پژو پارس LX 1395

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : گسترش ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو پارس ELX XUMپژو پارس ELX XUM

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : کاهش -۶۵۰,۰۰۰ تومانی

پژو پارس ELX موتور زانتیا مدل 1394 پژو پارس ELX موتور زانتیا نمونه ۱۳۹۴

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : بدون تغییر

پژو 207 دنده ایپژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان تغییر هزینه : کاهش -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانی

پژو 207 دنده ایپژو ۲۰۷ دنده ای

۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

پژوپارس اتوماتیک

۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,