کاهش هزینه ساندرو استب وی و گسترش هزینه رانا

در هفته جاری هزینه یک نمونه خودروی داخلی در مارکت کاهش و یک نمونه گسترش یافته است.

هزینه ساندرو استپ‌وی اتومات ۶۰۰ هزار تومان در مارکت کاهش یافته است. هزینه رانا نیز ۳۰۰ هزار تومان در مارکت گسترش یافته است.

هزینه باقی خودروهای داخلی در مارکت تغییر ویژه ای درمقایسه با نرخ این تولیدات در هفته قبلی نداشته است.

هزینه عده ای خودروهای داخلی به شرح پایین است:

قیمت

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,