پرشین خودرو | تغییر چهره شهرهای مطرح دنیا

پرشین خودرو: چهره عده ای از شهرهای بزرگ جهان که در طول لحظه دستخوش تفاوت ملموسی شده دیدنی است.

به نوشته پرشین خودرو با استناد به گفته باشگاه،  جهان به سرعت در حال تغییر است و گاه عکس هایی که از چندین سال پیش شهرها با هم قابل مقایسه نیستند. این تفاوت به حدی است که با تماشای عکسهای در سالهای گذشته بود که می بینید که به چه نحو شهرهای بزرگ جهان روییده اند و شهرها از یک دشت خالی از سکنه و گاه کم جمعیت به کلان شهری پر جنب و جوش مبدل شده اند.

عکس هایی که بی تردید هرکدامشان تامل برانگیز خواهند بود که به چه نحو می شود تنها در چند سال این چنین یک شهر تغییر کند.

 

 

 تغییرات چهره شهرهای مطرح دنیا در طول زمان

 تغییرات چهره شهرهای مطرح دنیا در طول زمان

 

تغییرات چهره شهرهای مطرح دنیا در طول زمان

 تغییرات چهره شهرهای مطرح دنیا در طول زمان

 تغییرات چهره شهرهای مطرح دنیا در طول زمان

تغییرات چهره شهرهای مطرح دنیا در طول زمان

تغییرات چهره شهرهای مطرح دنیا در طول زمان

تغییرات چهره شهرهای مطرح دنیا در طول زمان

منبع

دسته‌بندی‌ها: دسته‌بندی نشده