پرشین خودرو | تشخیص سخت فنی خودرو از دود اگزوز!

پرشین خودرو: ماشین‌ها هم مانندِ دیگر جانداران حاوی زبانِ خاصِ خود می‌باشند،اگر علاقه مند به اتومبیل باشید بعد از مدتی با زبانِ ماشینِ خود آشنایی پیدا خواهد نمود.

به نوشته  پرشین خودرو، ماشین‌ها هم مانندِ دیگر جانداران حاوی زبانِ خاصِ خود می‌باشند، خودروها با شما صحبت می‌کنند، مهم نیست که شما چه ماشینی دارید، یک رنو۵ یا یک لامبورگینی، با این وجود یک علاقه‌مند به اتومبیل با کسب دانش و تجربه در این عرصه، بعد از مدتی با زبانِ ماشینِ خود آشنایی پیدا خواهد نمود. دو دلیلِ بسیار بزرگ برای دانستنِ زبانِ خودرو می باشد، مورد اول اینکه هزینه تعمیرات برای شما به طرز چشمگیری کاهش پیدا خواهد نمود، چرا که در مراحلِ ابتدایی آن را عیب‌یابی و رفع نقص خواهید کرد و بعدی اینکه شما از راندنِ خودروی خود حس مطلوبی بدست خواهید آورد.
رنگ و بوی دودِ اگزوز از ساده‌ترین آن‌هاست که پیشتر با آن آشنا می‌شوید:

۱. از اگزوز دودی دیده نمی شود: تحت این شرایط موتور در سلامتِ کامل به سر می‌برد، وقتی به مجرای داخلی اگزوز انگشت می‌کشید، نباید چرب و سیاه بشود.

۲. دود سفید: در هوایِ سرد وقتی موتور خاموش است به دلیل اینکه هوای بیرون سرد است و داخل موتور گرم، با این وجود هوای داخل موتور بصورت قطرات آب در می آید که بعد از روشن کردن موتور در صبح زود دود سفید رنگی از اگزوز خارج می‌شود، که نتیجه آب سوزی است و بعد از گرم شدنِ موتور قطع می‌گردد. با این وجود در صورتی که دودِ سفید در همه حالت از اگزوز خارج می‌شود، دلیل آن سوختنِ واشر سر سیلندر یا ترک خوردگی سیلندر می‌باشد که دلیلِ مخلوط شدن آب و روغن می‌شود، که در این‌صورت در نخستین لحظه به مکانیک باید مراجعه کرد.

۳. دود سیاه: عواملِ متعددی دلیل بروز دودِ تیره رنگ می‌شوند که از آن جمله می‌توان به کثیف بودن بسیارِ فیلتر هوا، زیاد بودن نسبت سوخت به هوا و کم بودن هوا درمقایسه با سوخت، ریتارد بودن بسیار، خام سوختن بنزین در موتور اشاره نمود.

۴. دود آبی: دود آبی رنگ جز سمی‌ترین دودها است و در صورت مشاهده‌یِ دائمی آن باید در نخستین مهلت رفع عیب شود. اگر این دود در مواقع پرگاز قطع می‌شود و در زمانِ سرد بودنِ موتور بیشتر است اشکال از لاستیکِ گیت سوپاپ یا خلاصی آن است که تحت این شرایط روغن موتور به مقدار بسیار ناچیزی کم می‌شود، با این وجود اگر در هر دو حالتِ کم گاز و پر گاز دودِ آبی خارج بشود، اشکال از ضعفِ رینگ‌های پیستون یا در مواردی از سیلندر یا بوش پیستون‌هاست.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دسته‌بندی نشده

برچسب‌ها: