پرشین خودرو | بیشتر جاده‌ها زیبایی ندارند

پرشین خودرو:مدیرعامل مرکز بررسی ها راه، مسکن و شهرسازی گفت: با تصویب و عمل درآمدن معماری راه، فصل تازه ای در سیاستگذاری‌های کلان زمینه راه گشوده می‌شود.

به نوشته پرشین خودرو،با استناد به گفته وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده گفت: با استناد به اینکه در مرکز بررسی ها راه، مسکن و شهرسازی، بخش‌های معماری و شهرسازی همراه با بخش‌های مختلف حمل و نقل می باشد، مرکز در ابتدای شروع بررسی ها برنامه معماری راه که به وسیله مشاوری از دانشگاه شهید بهشتی در حال انجام است، پیشنهادات خود را ارایه کرد. بررسی ها و ارایه برنامه به وسیله مشاوران طی جلساتی در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است.

مدیرعامل مرکز بررسی ها راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر این نوشته که معماری‌راه، پیونددهنده زمینه شهرسازی و به علاوه از طرف دیگر حمل و نقل است، گفت: زیبایی و ایمنی در بحث معماری راه دو مسئله جداناشدنی از یکدیگر هستند که در مسئله زیبایی و ایمنی، معماری به کمک موضوعات فنی و مهندسی می آید و آنها را تکمیل می‌کند.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در بحث مسافرت، با استناد به اهمیتی که مسئله گردشگری می یابد و نقشی که گردشگری و رونق آن در اقتصاد کشور ایفا می‌کند راه‌ها را باید تحت نام جزوی از عنصر های تشکیل‌دهنده مسافرت درنظر گرفت که قادر اند با تولید اصولی و تامین‌کردن نیاز مسافران خود به جزیی از عنصر های تشکیل‌دهنده مسافرت مبدل شوند.

شکرچی‌زاده با تاکید بر اینکه معماری‌راه، پیونددهنده دو زمینه مهم شهرسازی و حمل و نقل است، گفت: با استناد به اهمیتی که بحث گردشگری در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و تمرکزی که در این زمینه در حال انجام است به علاوه از طرف دیگر بحث امنیت راه‌های کشور، باید با تولید و بهسازی راه‌های کشور، راه‌ها خود به بخشی از مسافرت مبدل شوند.

وی تصریح کرد: رضایتمندی مردم از راه‌های کشور بسیار مهم بوده و همراه با مسئله مهم ایمنی و مباحث زیبایی‌شناسانه در معماری راه موردتوجه قرار گرفته است.

مدیرعامل مرکز بررسی ها راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر این نوشته که باید در معماری راه به اصول و مبانی معماری به ویژه در راه های تازه الاحداث توجه داشته باشیم، گفت: همراه با توجه به مسئله معماری راه برای راه‌های جدیدالاحداث، برای راه‌هایی که قبلا بوجود آمده نیز باید اصول و مبانی معمارانه و زییابی شناختی موردتوجه قرار بگیرد.

شکرچی‌زاده اضافه کرد: اگر در احداث و بهسازی راه های کشور اصول و مبانی معمارانه نادیده گرفته شود غیر از نادیده گرفتن امنیت می‌تواند باعث خستگی بیش از اندازه مسافران و رانندگان را ایجاد کند و در چنین شرایطی، محاسبه تصادفات بالا می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در نشست واپسین شورای‌محشر فنی، بحث معماری‌راه مورد بررسی قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی توصیه شده از جانب شورای‌محشر فنی، به وسیله مشاور برنامه در اختیار تکمیل است، گفت: مقرر شد تا یکسری اصلاحاتی روی برنامه ارایه شده معماری راه به وسیله مشاور برنامه انجام بگیرد تا بعد از موافقت نهایی به تصویب برسد.

شکرچی‌زاده به علاوه از طرف دیگر، گفت:آنچه که مهم است این است که مشاور برنامه، غیر از مباحث فنی و مهندسی، ایمنی به قضیه دیزاین نیز توجه کند. چونکه معماری راه، فصل تازه ای در سیاستگذاری های زمینه کلان راه می‌گشاید که امیدواریم در آتی نیز تداوم بیابد.

شکرچی‌زاده به علاوه از طرف دیگر در جواب به این پرسش که تجربه‌های تاریخی در معماری راه تا چه اندازه کارساز خواهد بود؟ گفت: تدوین دستورالعمل یکپارجه برای معماری راه های کشور از ۱۰ ها سال قبل که راهسازی در کشور مطرح بوده مورد استقبال ویژه قرار نگرفت. امکان دارد سلایقی آن هم به روش موردی در عده ای از راه‌های کشور اجرا شده باشد با اینحال به روش یک سرفصل و به روش یکپارچه و مسیر پیش روی برای تمامی راه های کشور وجود نداشته است.

وی ادامه داد: با اینحال با تصویب برنامه، عمل درآمدن آن به روش دستورکار در خواهد آمد. امکان دارد که در ابتدای کار نیز مقاومت هایی درباره این موضوع وجود داشته باشد با اینحال بالاخره این دستورکار، جا خواهد افتاد.

شکرچی‌زاده به علاوه از طرف دیگر یادآور شد: در راه‌های موجود کشور، از قبیل، راه‌هایی که از مسیرهای کوهستانی رد شده‌اند و یا راه‌هایی که از جنگل‌ها و جاهای سرسبز عبور کرده اند عموما بیننده هستیم که جنبه های زیباشناختانه در آنها رعایت شده است. با اینحال راه هایی که در دشت ها وکویر بوده اند نیز عموما فاقد اِلمان‌های معمارانه هستند.

مدیرعامل مرکز بررسی ها راه، مسکن و شهرسازی گفت: آنچه که در بحث معماری راه، باید موردتوجه قرار گیرد این نوشته است که در راه‌هایی که هیچگونه عنصر های کمک‌دهنده برای معماری راه از نمونه محیط زیست خوب نیست.به چه نحو باید راه‌هایی ایجاد کرد که خلاقانه باشند و بتواند راه را از جهت زیبایی‌شناختانه موردتوجه قرار دهد این نوشته است که موردتوجه است و در فاز تازه معماری راه انجام خواهد شد.

شکرچی‌زاده اضافه کرد: راه‌های قدیمی ما از نمونه راه‌هایی که به سوی شمال کشور و یا جاهای کوهستانی وجود دارند راه‌هایی هستند که دلچسب هستند با اینحال در کمال تاسف تقارنی بین زیبایی و ایمنی نیست. بسیاری از راه‌های قدیمی از لحاظ ایمنی در اوضاع مطلوبی قرار ندارند و ما بیننده تصادفات و تلفات جانی در راه‌های کشور هستیم.

وی تاکید کرد: در معماری راه ایمنی فدای زیبایی نمی‌شود.

شکرچی‌زاده به علاوه از طرف دیگر گفت: تحت نام مسئول مرکز بررسی ها راه، مسکن و شهرسازی از اینکه این نوشته موردتوجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است بسیار خرسندم و امیدوارم مرکز بررسی ها راه، مسکن و شهرسازی نیز هرگونه کمکی که بتواند در این راستا انجام دهد.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دسته‌بندی نشده

برچسب‌ها: