پرشین خودرو | بررسی نقشه مغز برای ترک سیگار

پرشین خودرو: بررسی ها نشان می‌دهد توانایی مردم سیگاری در ترک سیگار با شکل‌گیری مولکولی مغز آنان مرتبط است.

به نوشته پرشین خودرو با استناد به گفته برترین ها، نتایج تحقیق تازه نمایش داده است نقشه مغز با رفتارهای ویژه جاهای مشخصی از مغز مرتبط است.

 

در این تحقیق صاحبنظران مولکول‌های ساخته شده در نقاط اتصال بین سلول‌های عصبی – به اسم سیناپس‌ها – که وسیله‌ای برای ارسال پیغام در اطراف مغز است را بررسی کردند.

 

این تحقیق که به سرپرستی پروفسور گرانت از مرکز علوم مغزی بالینی دانشگاه ادینبرو و گروه وی صورت گرفته فرصتی محشر برای دانش پژوهان در کسب معلومات بیشتر در باب عملکرد مغز ممکن کرده است.

 

دکتر کیت آدکاک مدیر انجمن علوم اعصاب و سلامت روان شورای بررسی ها پزشکی اظهار کرد: این مولکول‌ها در خصوصیت‌های مختلف رفتاری و عملکرد یک منطقه ویژه مغز تاثیر دارند. این اختلاف‌ها با عملکردهایی مانند زبان، احساسات و حافظه مرتبط هستند.

 

دانش پژوهان می‌گویند تجزیه و بررسی ساختار مولکولی سیناپس‌ها تصویری از ژن‌ها در جاهای مختلف مغز عرضه می‌دهد. این گروه با بهره برداری از نقشه تازه، ژن‌هایی که با سیگار کشیدن تماس دارند و به علاوه از طرف دیگر تاثیرات آنها بر مغز را شناسایی کردند.

 

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق سهولت ترک عادت سیگار کشیدن در مردم با ساختار مولکولی مغز آنان مرتبط است.

 

این گروه اظهار کردند: نتایج این تحقیق به دانش پژوهان در بررسی ها ژنتیکی و نتایج تصویربرداری مغز برای بیان چگونگی عملکرد مغزکمک می‌کند. نقشه تازه ابزاری توانمند برای تحقیق و مطالعه تاثیر بیماری‌های مختلف بر قسمت‌های مختلف مغز است.

 

پروفسور گرانت پیشتر گفت: این شیوه گام مهمی در جهت درک مبانی مولکولی تفکر بشری است.

 

دکتر کیت آدکاک سرپرست MRC علوم اعصاب و سلامت روان گفت: معلومات جمع‌آوری شده حاصل تلاش پروفسور گرانت و گروه وی است که فرصتی خوب برای دانش پژوهان در با کسب بینش بیشتر در باب عملکرد مغز ممکن می‌کند.

 

نتایج این تحقیق در نشریه Nature Neuroscience پخش شده است.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دسته‌بندی نشده