هزینه روز انواع برلیانس دست دوم

هزینه روز انواع برلیانس دست دوم در مارکت شامل برلیانس دست دوم h330 ، برلیانس h320 دست دوم ، برلیانس h320 اتوماتیک، برلیانس h230 اتوماتیک ، برلیانس v5 ، برلیانس هاچ بک و …

۱۳۹۴ برلیانس H230 هزینه : ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ برلیانس H230 اتوماتیک هزینه : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ برلیانس H320 اتوماتیک هزینه : ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ برلیانس H320 اتوماتیک هزینه : ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ برلیانس H320 دنده ای دست دوم هزینه : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ برلیانس H330 اتوماتیک دست دوم هزینه : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ برلیانس H330 دنده ای هزینه : ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ برلیانس H330 دنده ای هزینه : ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۳ برلیانس V5 هزینه : ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۵ برلیانس H230 دست دوم هزینه : ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ برلیانس H330 اتوماتیک دست دوم هزینه : ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ برلیانس H320 دنده ای دست دوم هزینه : ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳۹۴ برلیانس V5 دست دوم هزینه : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,