هزینه انواع جک هیدرولیکی و سوسماری در مارکت تهران / اریبهشت ۹۶

جک هیدرولیک خودرو آسا نمونه ۲Ton – هزینه : ۴۳,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو آسا نمونه ۳Ton – هزینه : ۴۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو نووا نمونه NTB-2103 – هزینه : ۶۵,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو کنزاکس نمونه KBJ-102 – هزینه : ۶۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو نووا نمونه NTB 2073 – هزینه : ۷۰,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو نووا نمونه NTB-2105 – هزینه : ۷۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو کنزاکس نمونه KBJ-103 – هزینه : ۷۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو آسا نمونه ۶Ton – هزینه : ۸۰,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو کنزاکس نمونه KBJ-105 – هزینه : ۸۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو اینهل نمونه BT-HJ 5000 – هزینه : ۹۵,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو آسا نمونه ۱۰Ton – هزینه : ۹۵,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو کنزاکس نمونه KBJ-110 – هزینه : ۱۰۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو نووا نمونه NTB-2110 – هزینه : ۱۱۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو آسا نمونه ۱۵Ton – هزینه : ۱۲۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو نووا نمونه NTB-2115 – هزینه : ۱۳۹,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو آسا نمونه ۲۰Ton – هزینه : ۱۴۶,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو نووا نمونه NTB-2120 – هزینه : ۱۴۹,۰۰۰ تومان

جک سوسماری هیدرولیک کنزاکس نمونه KFJ-102 – هزینه : ۱۷۹,۰۰۰ تومان

جک سوسماری هیدرولیک آسا نمونه ۲.۲۵Ton – هزینه : ۱۹۹,۰۰۰ تومان

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,