هزینه انتقال سند نمونه‌های پژو پارس در دفاتر اسناد رسمی

عده ای از خریداران خودرو بعد از تعویض پلاک برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به این مکان مراجعه می کنند با این وجود برای مراجعه به این مکان عرضه عده ای از مدارک ضروری است در این نوشته به ان پرداخته شده است

مدارک لازم برای وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو:

– حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل)

– اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله

– اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه فروشنده نخستین صاحب خودرو است عرضه برگه کمپانی و یا برگه گمرک و در صورتیکه فروشنده صاحب اول نباشد عرضه تازه ترین بنچاق دفترخانه )

– شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادره به وسیله مراکز تعویض پلاک )

– برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو (صادره به وسیله مراکر تعویض پلاک) (جهت تنظیم وکالت فروش نیاز نمی باشد)

– اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری(پرداخت شده به وسیله فروشنده)

– اصل بیمه نامه شخص ثالث مشهور

هزینه انتقال سند کلیه نمونه های پژو پارس در سال ۹۶:

نوع خودرو سال تولید هزینه کل انتقال سند (تومان)
پارس بنزینی ۱۳۹۶ ۶۶۰.۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۵ ۶۰۵.۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۴ ۵۴۷.۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۳ ۴۹۲.۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۲ ۴۳۲.۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۱ ۳۷۰.۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۰ ۳۰۷.۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۸۹ ۲۷۰.۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۸۸ ۲۴۵.۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۶ ۶۸۶.۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۵ ۶۲۸.۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۴ ۵۶۹.۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۳ ۵۱۱.۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۲ ۴۵۱.۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۱ ۳۸۵.۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۰ ۳۲۰.۰۰۰
پارس LX TU5 ۱۳۹۶ ۷۰۵.۰۰۰
پارس LX TU5 ۱۳۹۵ ۶۴۴.۰۰۰
پارس LX TU5 ۱۳۹۴ ۵۸۴.۰۰۰
پارس LX TU5 ۱۳۹۳ ۵۲۴.۰۰۰
پارس LX TU5 ۱۳۹۲ ۴۶۳.۰۰۰
پارس LX TU5 ۱۳۹۱ ۳۹۵.۰۰۰
پارس LX TU5 ۱۳۹۰ ۳۲۸.۰۰۰

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو