نکاتی که دلیل گسترش عمر لاستیک خودرو می شود

لاستیک خودرو در بیشتر مواقع جز اصلی ترین قطعات خودرو بوده است

اگر لاستیک خودرو سالم نباشد دلیل خطرات جانی و مالی بسیار میشود.

پیشتر ی نوشته ما نکاتی پیرامون ی نگهداری و گسترش عمر لاستیک برای شما بیان میکنیم.

نکته اول:

چک کردن باد لاستیک طی بازه ی زمانی واضح مثلا هر دو هفته یکدفعه معمولا باد لاستیک های جلوی خودرو روی سی و دوبار و لاستیک های عقب خودروروی سی بار تنظیم میشود. برای اطلاع بیشتر میتوانید به کاتالوگ خودروی خود و یا میتوانید به برچسبی که لای درب راننده چسبیده شده مراجعه کنید. تنظیم بود باد لاستیک دلیل کاهش اصطحکاک لاستیک و گسترش عمر آن میشود.

نکته دوم:

سالی یکدفعه لاستیک ها را منتقل کنید این کار دلیل میشود که لاستیک از یک طرف ویژه خورده نشود.

نکته سوم:

اگر احساس کردید فرمان گیج است و یا فرمان به طرف ویژه ای میکشد سریعا لاستیک ها را بالانس کنید.

نکته ی چهارم:

هر ترک و یا باد کردن قسمتی از لاستیک غیر عادی است.

ضروری است هر پنج هزار کیلومتر لاستیک چکاپ شود.

نکته ی پنجم:

بهره برداری از درفش خوب زمان پنچر گیری در عمر مفید لاستیک تاثیر دارد.

نکته ششم:

توجه داشته باشید انداختن تیوپ در لاستیک تیوپلس بسیار کاررخطرناکی است.

نکته هفتم:

سعی کنید در بیشتر مواقع لاستیک های نو را در چرخ های جلو بیاندازید.

نکته هشتم:

رینگ خودرو اگر تاب داشته باشد به لاستیک صدمه وارد میشود.

نکته نهم:

هیچ وقت با لاستیک پنچر رانندگی نکنید.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو