معایب خودروهای گاز سوز و دوگانه سوز چیست ؟

دوگانه دستی یا کارخانه ،بهترین خودروی دوگانه سوز ،معایب دوگانه سوز دستی ،خودرو دوگانه سوز ،گاز سوز کردن خودرو lpg

بررسی معایب خودروهای دوگانه سوز. در کشوری که یکی از عظیم ترین منابع گازی دنیا را دارد بایستی گاز یکی از ارزانترین سوخت های آن باشد در کشور ما سوخت گاز به‌ویژه اگر کاربری خودرو مانند تاکسی باشد که در طول روز پیمایش بالایی دارد منطقی و به صرفه است

 

دریک  تحقیقات در باب دلایل بهره برداری از خودروهای دوگانه سوز ۶۸درصد از خریداران دلیل اصلی انتخاب خودروهای دوگانه سوز خود را استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف بنزین مطرح نموده اند.
برمبنای تحقیقات کمپانی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۴درصد خریداران خودروهای دوگانه سوز، کم شدن قدرت و شتاب موتور و ۳۱درصد کمبود مکان های سوخت گیری CNG را سخت بنیادی بهره برداری از این نوع خودروها می دانند.برپایه نتایج این تحقیقات، ناسازگاری سوخت گاز با موتور خودرو و آسیب رساندن به آن نیزاز زبان ۲۳درصد خریداران خودروهای گازسوز تحت نام یکی از علل نارضایتی عنوان گردیده است.از دیگر کاستی های اشاره شده خریداران می توان به جاگیر بودن مخزن گاز، پایین بودن ایمنی خودروهای دوگانه سوز و محدود بودن تعمیرگاه های مجاز برای تعمیر این گونه خودروها اشاره نمود.وانگهی ۴۳درصد از کمپانی کنندگان در این تحقیقات، هزینه پایین سوخت خودروهای دوگانه سوز و کمتر مصرف شدن بنزین و ۱۲درصد نیز کاهش آلودگی هوا را مزیت اصلی این خودروها می دانند.در همین بخش ۱۶درصد از خریداران بر این نظر اند که خودروهای دوگانه سوز هیچ مزیت ویژه ای درمقایسه با خودروهای بنزینی ندارند.براساس این تحقیقات، خواسته عمومی خریداران از سیاستگذاران صنعت خودرو در خصوص خودروهای دوگانه سوز، گسترش تعداد مکان های سوخت گاز طبیعی، ارتقای کیفیت خودروها و دیزاین موتور پایه گازسوز با سود گیری از استاندارد بین المللی است.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو