ماجرای دزدیده شدن خودروی بنز۱۷۰ جهان پهلوان تختی

جریان دزدیده شدن خودروی جهان پهلوان تختی

تختی یک ماشین بنز ۱۷۰ سبزرنگ داشت. در بیشتر مواقع برای تعمیر به تعمیرگاه نادر می‌آمد که مالکانش دو شریک بودند

تختی یک ماشین بنز ۱۷۰ سبزرنگ داشت. در بیشتر مواقع برای تعمیر به تعمیرگاه نادر می‌آمد که مالکانش دو شریک بودند به اسم‌های علی و آوانس. مردمی که گرفتاری یا مشکلی داشتند برای تختی نامه می نوشتند و به صاحبان این تعمیرگاه می دادند تا به دست تختی برسانند.

جهان پهلوان تختی

یک روز در این تعمیرگاه نشسته بودیم که تختی بدون ماشینش آمد. گفتیم ماشین کو؟ آقا تختی گفت:
دیشب ماشین را دزدیدند.
آوانس با شنیدن این حرف گفت:
آقا موقع رفتن ماشین منو ببر تا ببینم چه خواهد شد.

یک هفته بعد، در تعمیرگاه نادر بودیم که چند نامه به تختی دادند. پهلوان همزمان با اینکه یکی از نامه ها را می‌خواند، یک دفعه خنده‌ بلندی کرد و گفت:
نامه آقا دزده است! نوشته ماشینت مقابل شیر پاستوریزه پارک شده و شرمنده ام که ماشینت رو دزدیدم.
بهمراه تختی به محلی که سارق گفته بود رفتیم. ماشین آنجا بود، تختی دور ماشین چرخید و گفت:
لاستیک‌ها، تودوزی، ‌ضبط و همه چیز ماشین نو شده!

سارق بعد از اینکه فهمیده بود ماشین جهان پهلوان تختی رو دزدیده از کارش پشیمون شده و برای عذرخواهی همه چیز ماشین رو نو کرده بود.
بعد که سوار ماشین شدیم، تختی گفت:
عمو حیدر! بیا مبلغی که برای ماشین من خرج شده را به خیریه بدهیم.
در حقیقت تختی هر زمان می موفق شد به مردم خدمت می‌کرد. حتی وقتی که چنین اتفاقی برای ایشان افتاد. در یک کلمه بگویم تختی قهرمانی مردمی بود.

علی اکبر حیدری، دوست جهان پهلوان تختی و دارنده نشان برنز المپیک ۱۹۶۴ توکیو

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,