لیست هزینه تازه کارخانه ای تولیدات ایران خودرو / مهر ۹۶

لیست هزینه تازه کارخانه ای تولیدات ایران خودرو

لیست هزینه کلیه تولیدات ایران خودرو ویژه مهرماه ۹۶ پخش شد و بر اساس آن هزینه عده ای از تولیدات با گسترش هزینه اعمال گردید.

لیست هزینه کلیه تولیدات ایران خودرو ویژه مهرماه ۹۶ پخش شد و بر اساس آن هزینه عده ای از تولیدات با گسترش هزینه اعمال گردید. در جدول ذیل خودروهایی که با رنگ سبز نمایش داده شده، مشمول گسترش هزینه شده‌اند.

لیست هزینه تازه کارخانه ای تولیدات ایران خودرو – مهر ۹۶:
لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو - مهر 96

نکات مهم:

۱ – براساس مصوبه ۲۹۷ شورای رقابت، هزینه تازه خودروهایی که با رنگ سبز واضح شده اند از ابتدای مهر ۹۶ اجرا شده است.

۲ – هزینه تازه خودروهایی که با رنگ زرد و ستاره واضح شده اند براساس مصوبه ۲۹۷ شورای رقابت تعیین شده است و متعاقبا در سیستم فروش اعمال خواهند شد. لذا تا اطلاع ثانوی این خودروها با لحاظ تخفیفات فصلی، با هزینه فروش جاری ارائه خواهند شد

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو