هزینه لاستیک خودرو پژو ۲۰۶ ، پژو ۴۰۵، پژو پارس ، رانا و روآ

هزینه لاستیک ایرانی ،هزینه لاستیک ۲۰۶ ،بهترین لاستیک ایرانی ،هزینه لاستیک میشلن ،سایز استاندارد لاستیک پژو ۴۰۵ ،کیفیت لاستیک رودستون ،هزینه لاستیک یزد تایر ،هزینه لاستیک هانکوک ،هزینه انواع لاستیک ،هزینه لاستیک ۲۰۶ ،هزینه لاستیک ال ۹۰ ،هزینه لاستیک ایرانی، هزینه لاستیک پراید ،هزینه لاستیک پژو ،هزینه لاستیک پژو ۴۰۵ ،هزینه لاستیک پژو پارس ،هزینه لاستیک پیکان ،هزینه لاستیک خارجی ،هزینه لاستیک چینی ،هزینه لاستیک رانا ،هزینه لاستیک کومهو ،هزینه لاستیک فالکن ،هزینه لاستیک هانکوک؟، هزینه لاستیک رودستون ،انواع لاستیک ،خرید و فروش لاستیک، تایر و تیوب ،عمر مفید لاستیک ،بهترین لاستیک پژو ،لاستیک خوب برای پراید، لاستیک خوب پژو

براساس هزینه مطرح شده؛

لیست هزینه انواع لاستیک خودروهای پژو

لاستیک لافن، با کارکرد ۷۰ هزار کیلومتر در مارکت با هزینه ۳۷۵ هزار تومان به فروش می رسد.

 لیست هزینه لاستیک خودرو پژو ۲۰۶ ، پژو ۴۰۵، پژو پارس ، رانا و روآ در مارکت به شرح پایین است:

نمونه لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) هزینه ( تومان )
لافن تولید کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
لافن تولید کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
لینگ لانگ سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
فالکن تولید ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
فالکن تولید تایلند ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
فالکن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
کومهو تولید چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
کومهو تولید ویتنام ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
کومهو تولید کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
کومهو تولید کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
نکسن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
نکسن تولید کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
نکسن تولید کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
میشلن تولید انگلیس ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۵۰,۰۰۰
میشلن تولید فرانسه ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
میشلن تولید آلمان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
میشلن تولید ژاپن ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
هانکوک تولید اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
هانکوک تولید کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
هانکوک یخ شکن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰
هانکوک تولید کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
هانکوک ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
رودستون تولید کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
رودستون تولید کره ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
رودستون تولید کره ۲۱۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
رودستون تولید کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
رودستون تولید کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
رودستون تولید کره ۲۰۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
رودستون سایز پهن پژو ۴۰۵ ۲۱۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
بارز ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
بارز ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
ایران تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
گود یر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰
دنا سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
دنا سایز پهن ۲۰۵.۵۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
لوسینی سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
دنلوپ تولید ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
دنلوپ تولید اندونزی ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
دنلوپ تولید ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
سومیتومو ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
سومیتومو تولید ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
یوکوهاما تولید ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
یوکوهاما تولید ژاپن ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
یوکوهاما تولید ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
مارشال تولید کره جنوبی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
مارشال تولید کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
مارشال سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
سایلون تولید چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
مکسس تولید تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
مکسس چهارفصل ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
مکسس سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
پتلاس / ترکیه برفی ویژه زمستان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
لاسا تولید ترکیه ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
تری انگل تولید چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
تری انگل تولید چین ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
تری انگل تولید چین ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
تویو تولید ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
تویو تولید ژاپن ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
تویو تولید ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
لوفن تولید کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
لوفن تولید کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
سونار تولید تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
سونار تولید تایوان ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
سونار تولید تایوان ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
آچیلس تولید اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
پرسا تولید تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
پرسا تولید تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
تیگار تولید صربستان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
تیگار تولید صربستان ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
اکسلرا تولید اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
اکسلرا تولید اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
نانکن تولید تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
نانکن تولید تایوان ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
جی تی تولید اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
جی تی تولید اندونزی ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰

 

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو