هزینه دینام و استارت پراید ،پیکان ،تیبا ،پژو ۴۰۵ ،پژو ۲۰۶ ،نیسان وانت

لیست هزینه دینام و استارت خط تولید ایران خودرو و سایپا ایسکارا کروز ردیف شرح کالا اتومبیل هزینه بریال کد کالا ۱ استاتور(بالشتک) دینام پراید ۵۵۰۰۰۰ FIT0000501 ۲ استارت پژو۲۰۶ ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۹۰۶۱۴ ۳ استارت پژو۴۰۵ ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۹۰۲۲۶ ۴ استارت RD RD ۱۳۰۰۰۰۰ ۳۹۰۱۱۴ ۵ استارت پراید ۱۳۰۰۰۰۰ ۳۹۰۸۰۹ ۶ استاتورAKK دینام (بالشتک) RD FIT0001601 ۷ استارت نیسان وانت ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۹۸۰۰۷ ۸ آرمیچر استارت پراید ۴۸۰۰۰۰ ۳۹۰۸۱۳ ۹ آرمیچر استارت پژو۴۰۵ ۴۸۰۰۰۰ ۳۹۰۲۲۹ ۱۰ آرمیچر استارت پیکان ۴۸۰۰۰۰ ۳۹۰۱۱۱ ۱۱ براکت جلو دینام مونتاژشده تیبا ۲۱۰۰۰۰ ۱۱۰ ۱۲ براکت جلو دینام پژو۲۰۶ ۲۱۰۰۰۰ ۳۹۰۶۱۷ ۱۳ براکت جلو دینام RD ۲۱۰۰۰۰ ۳۹۰۴۲۴ ۱۴ براکت جلو دینام پژوپارس ۲۱۰۰۰۰ ۳۹۰۳۰۵ ۱۵ براکت عقب دینام RD ۲۱۰۰۰۰ ۳۹۰۴۲۶ ۱۶ براکت عقب دینام مونتاژشده تیبا ۲۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۷ براکت عقب دینام پژو۲۰۶ ۲۱۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۳۹۰۶۱۸ ۱۸ براکت عقب دینام پژوپارس ۲۱۰۰۰۰ ۳۹۰۳۰۶ ۱۹ پولی دینام RD ۵۵۰۰۰ ۳۹۰۴۲۵ ۲۰ پولی دینام پژوپارس ۱۱۰۰۰۰ ۳۹۰۳۱۲ ۲۱ پولی دینام آبکاری شده تیبا ۱۱۰۰۰۰ ۱۰۱ ۲۲ درپوش عقب دینام RD ۴۳۰۰۰ CR390307 ۲۳ درپوش عقب دینام پژوپارس ۴۳۰۰۰ ۳۹۰۳۰۷ ۲۴ دنده استارت پراید ۲۲۰۰۰۰ ۳۹۰۸۱۱ ۲۵ دنده استارت پیکان ۲۲۰۰۰۰ ۳۹۰۱۰۹ ۲۶ دینام ۸۰ آمپر پراید ۲۲۰۰۰۰۰ ۳۹۰۸۱۰ ۲۷ دینام پژو۲۰۶ ۲۷۰۰۰۰۰ ۳۹۰۶۲۵ ۲۸ دینام RD ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰۴۲۳ ۲۹ دینام پژوپارس ۲۲۰۰۰۰۰ ۳۹۰۳۰۴ ۳۰ دینام تیبا ۲۲۰۰۰۰۰ ۳۹۱۱۱۰ ۳۱ رکتی فایر (دیوت) دینام تیبا ۳۵۰۰۰۰ T0000101 ۳۲ رکتی فایر (دیوت) دینام RD ۳۵۰۰۰۰ ۳۹۰۳۱۰ ۳۳ رکتی فایر (دیوت) دینام پژوپارس ۳۵۰۰۰۰ ۳۹۰۳۱۰۰۱ ۳۴ رگولاتور( آفتامات دینام) پژوپارس و RD ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۳۱۱ ۳۵ روتوردینام ( آرمیچر) پژو۴۰۵ ۶۰۰۰۰۰ ۳۹۰۳۰۹۰۱ ۳۶ روتوردینام ( آرمیچر) پژوپارس ۶۰۰۰۰۰ ۳۹۰۳۰۹۰۲ ۳۷ روتوردینام ( آرمیچر) RD ۶۰۰۰۰۰ ۳۹۰۳۰۹۰۳ ۳۸ روتوردینام ( آرمیچر) پراید ۶۰۰۰۰۰ ۳۹۰۳۰۹۰۴ ۳۹ سنولوئید استارت ( اتوماتیک استارت ) پراید ۲۵۰۰۰۰ ۳۹۰۸۱۲ ۴۰ سنولوئید استارت ( اتوماتیک استارت ) پژو۲۰۶ ۲۵۰۰۰۰ ۳۹۰۶۱۵ ۴۱ سنولوئید استارت ( اتوماتیک استارت ) پژو۴۰۵ ۲۵۰۰۰۰ ۳۹۰۲۲۷ ۴۲ سنولوئید استارت ( اتوماتیک استارت ) پیکان ۲۵۰۰۰۰ ۳۹۰۱۱۰ ۴۳ سنولوئید استارت ( اتوماتیک استارت ) نیسان وانت ۲۵۰۰۰۰ ۳۹۰ ۴۴ لور استارت ( دوشاخه اتوماتیک استارت) پراید ۵۲۰۰۰ ۳۹۰۸۱۵ ۴۵ لور استارت ( دوشاخه اتوماتیک استارت) پیکان ۵۲۰۰۰ ۳۹۰۱۱۳ ۴۶

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,