هزینه انواع سپر جلو و عقب پژو پارس ،پژو ۲۰۶ ،پژو ۴۰۵ ،سمند ،پراید ،رانا ،ال ۹۰ ،سورن ،ریو ،تیبا

انواع سپر جلو و عقب  مهر کام پارس خط تولید ایران خودرو ردیف شرح کالا اتومبیل هزینه بریال ۱ سپر جلورنگی با چراغ مه شکن پژوپارس ۲۷۶۰۰۰۰ ۲ سپر جلورنگی بدون چراغ مه شکن پژوپارس ۲۴۵۰۰۰۰ ۳ سپر عقب رنگی پژوپارس ۱۸۷۰۰۰۰ ۴ سپر عقب رنگی با ضربگیر پژوپارس ۵ سپر عقب رنگی با ضربگیر و حسگر پژوپارس ۶ رکاب رنگی پژوپارس ۴۶۰۰۰۰ ۷ سپر جلو کامل با چراغ مه شکن پژو۲۰۶ ۱۶۰۰۰۰۰ ۸ سپر جلو بدون چراغ مه شکن پژو۲۰۶ ۱۳۰۰۰۰۰ ۹ سپر عقب کامل با چراغ هشدار پژو۲۰۶ ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۰ سپر عقب بدون چراغ هشدار پژو۲۰۶ ۱۲۸۰۰۰۰ ۱۱ سپر عقب بدون چراغ هشدارSD پژو۲۰۶ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۲ سپر عقب با چراغ هشدارSD پژو۲۰۶ ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۳ بال سپرعقب SLX با دسته سیم پژو۴۰۵ ۴۵۰۰۰۰ ۱۴ سپر جلورنگی پژو۴۰۵ ۱۴۶۰۰۰۰ ۱۵ سپر عقب رنگی پژو۴۰۵ ۱۳۴۰۰۰۰ ۱۶ سپر جلواستایلSLXبا چراغ مه شکن پژو۴۰۵ ۲۳۵۰۰۰۰ ۱۷  سپرعقب استایل SLX پژو۴۰۵ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۸ سپر جلو با چراغ مه شکن سمند ۲۷۶۰۰۰۰ ۱۹ سپر جلو بدون چراغ مه شکن سمند ۲۴۴۰۰۰۰ ۲۰ سپر عقب رنگی سمند ۲۰۳۰۰۰۰ ۲۱ سپر جلو با چراغ کامل سورن ۳۴۳۰۰۰۰ ۲۲ سپر عقب با حسگر کامل سورن ۲۷۰۰۰۰۰ ۲۳ سپر جلوکامل با چراغ رانا ۳۶۰۰۰۰۰ ۲۴ سپر جلو بدون چراغ رانا ۳۲۰۰۰۰۰ ۲۵ سپر عقب با حسگر کامل رانا ۳۰۰۰۰۰۰ ۲۶ سپر عقب بدون حسگر رانا ۲۳۵۰۰۰۰ ۲۷ سپر جلورنگی پوسته ال۹۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۸ سپر جلورنگی کامل ال۹۰ ۲۳۵۰۰۰۰ ۲۹ سپر جلورنگی با چراغ کامل ال۹۰ ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۰ سپر عقب رنگی ال۹۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۳۱ سپر جلو با چراغ کامل ال۹۰ اتومات ۲۸۰۰۰۰۰ ۳۲ سپر جلو کامل دنا ۴۸۰۰۰۰۰ ۳۳ سپر عقب کامل دنا ۵۸۰۰۰۰۰ مهر خواه ۳۴ سپر جلورنگی سمند ۱۹۵۰۰۰۰ ۳۵ سپر عقب رنگی سمند ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۶ سپر جلورنگی بدون چراغ مه شکن پژو۲۰۶ ۹۸۰۰۰۰ ۳۷ سپر عقب رنگی بدون چراغ هشدار پژو۲۰۶ ۹۵۰۰۰۰ ۳۸ سپر عقب رنگی پژو۲۰۶SD ۱۳۵۰۰۰۰ ۳۹ جلو پنجره رنگی پژو۲۰۶ ۳۸۰۰۰۰ ۴۰ قاب نمره پژو۲۰۶ ۲۰۰۰۰۰ ۴۱ پوسته سپر عقب پراید صبا و ۱۳۱ ۳۲۰۰۰۰ ۴۲ پوسته سپر جلو پراید صبا و ۱۳۱ ۳۲۰۰۰۰ ایپاکو ۴۳ سپر جلورنگی بدون چراغ مه شکن پژوپارس ۱۷۰۰۰۰۰ ۴۴ سپر عقب  مهر یدک پژوپارس ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵ سپر جلو رنگی پژو۴۰۵ ۱۲۵۰۰۰۰ ۴۶ سپر عقب رنگی پژو۴۰۵ ۱۱۸۰۰۰۰ ۴۷ سپر جلو بدون چراغ مه شکن SLX ۱۷۵۰۰۰۰ ۴۸ سپر عقب SLX ۱۳۰۰۰۰۰ آژینه ۴۹ سپر جلو رنگی کمپانی مهر پژو پارس ۱۶۵۰۰۰۰ ۵۰ سپر عقب سینا پژو پارس ۱۶۰۰۰۰۰ ۵۱ سپر جلو رنگی پژو۴۰۵ ۱۰۵۰۰۰۰ ۵۲ سپر جلو سینا پژو۲۰۶ ۵۳ سپر عقب سینا پژو۲۰۶ ۵۴ جلو پنجره پژو پارس ۲۷۰۰۰۰ ۵۵ جلو پنجره پژو۲۰۶ ۵۶ جلو پنجره پژو۴۰۵ ۲۲۰۰۰۰ ۵۷ سپر جلو پراید۱۳۲ ۶۰۰۰۰۰ ۵۸ سپر عقب پراید۱۳۲ ۶۰۰۰۰۰ ۵۹ سپر عقب پراید۱۱۱ ۶۳۰۰۰۰ ۶۰ سپر جلو ریو ۱۲۰۰۰۰۰ ۶۱ سپر عقب ریو ۲۳۰۰۰۰۰ ۶۲ سپر جلو اصلی پلاسکو کار تیبا ۹۵۰۰۰۰ ۶۳ سپر عقب اصلی پلاسکو کار تیبا ۹۵۰۰۰۰ ۶۴ جلو پنجره پرایدGTX ۱۴۰۰۰۰ ۶۵ جلو پنجره پراید۱۳۳ ۱۹۰۰۰۰ مهر کام پلاست شایان ۶۶ سپر جلو پژو۴۰۵ ۱۲۰۰۰۰۰ ۶۷ سپر جلو SLX پژو۴۰۵ ۱۷۰۰۰۰۰ ۶۸ سپر جلو پراید۱۳۲ ۶۵۰۰۰۰ ۶۹ سپر عقب پراید۱۳۲ ۶۵۰۰۰۰ ۷۰ سپر عقب پراید۱۱۱ ۷۵۰۰۰۰ ۷۱ جلو پنجره SKX پژو۴۰۵ ۳۸۰۰۰۰ ۷۲ سپر جلو ریو ۱۳۵۰۰۰۰ ۷۳ سپر عقب ریو ۲۲۵۰۰۰۰ ۷۴ سپر جلو تیبا ۱۳۵۰۰۰۰ ۷۵ سپر عقب تیبا ۱۳۵۰۰۰۰ سرو صنعت ۷۶ سپر خام ال۹۰ ۵۵۰۰۰۰

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,,,,