هزینه انواع ال ۹۰ دست دوم و کارکرده در مارکت ،هزینه رنو تندر ۹۰ پارس خودرو

هزینه انواع ال ۹۰ دست دوم در مارکت خرید و فروش خودرو شامل تندر ۹۰ E0 E1 E2 پارس تندر و … :

لیست هزینه روز وسایل نقلیه : ال ۹۰ دست دوم (هزینه ها هر روزه به روز می شوند – عکس ها پیشتر)

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۶ E0 – هزینه : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۶ E1 – هزینه : ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۷ E1 – هزینه : ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۶ E2 – هزینه : ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۸ E0 – هزینه : ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۷ E2 – هزینه : ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۹ E1 – هزینه : ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۸ E1 – هزینه : ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۰ E1 دست دوم – هزینه : ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۸ E2 – هزینه : ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۰ E2 دست دوم – هزینه : ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۸۹ E2 – هزینه : ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۱ E1 دست دوم – هزینه : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۲ E1 – هزینه : ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۱ E2 دست دوم – هزینه : ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رنو پارس تندر ۱۳۹۱ – هزینه : ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رنو ال ۹۰ ۱۳۹۲ E2 دست دوم – هزینه : ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ال ۹۰ وانت نمونه ۱۳۹۴ دست دوم – هزینه : ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۳ E2 دست دوم – هزینه : ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

رنو پارس تندر ۱۳۹۲ دست دوم – هزینه : ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۴ E2 دست دوم – هزینه : ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

رنو پارس تندر ۱۳۹۳ دست دوم – هزینه : ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۵ E2 دست دوم – هزینه : ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رنو پارس تندر ۱۳۹۴ دست دوم – هزینه : ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

رنو تندر ۹۰ ۱۳۹۶ E2 دست دوم – هزینه : ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رنو پارس تندر ۱۳۹۵ دست دوم – هزینه : ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,,