رعایت نکات ایمنی پیرامون باتری

باتری ها از خود گازهای منفجر شونده متصاعد می کنند، به همین دلیل پیوسته باید آنها را از بارقه، شعله، سیگارهای روشن یا دیگر منابع ایجادکننده احتراق و بارقه دور نگه داشت. پیوسته وقتی که در مجاورت و نزدیکی باتری ها کار می کنید، از عینک ایمنی و ماسک ایمنی صورت استفاده کنید. هیچکس نباید در نزدیکی باتری کار کند

معلومات اخطار دهنده در باب سلامتی
باتری تحت اوضاع عادی مصرف بطور کلیً هوابندی شده است.

بلعیدن: بلعیدن محتویات باتری میتواند زیانبار باشد.

محتویات یک باتری باز شده میتواند منجر به سوختگی های جدی شیمیایی دهان، مری و معده و روده(ابزار جهاز هاضمه)شود. این محتویات شامل سرب و ترکیبات آن میباشند که میتواند منجر به اختلال در سیستمهای معده و روده شود و این اختلال با کاهش اشتها، اسهال یا یبوست به همراه قولنج ، سختی در بخواب رفتن ، و خستگی واضح شود. نتیجه نشانه های مزبور یقیناً مسمومیت کل ساختار بدنی است که بایستی به وسیله پزشک درمان گردد. قرار گیری در معرض سرب باتری بیشتر مواقع در اثنای عملیات احیاء و بازیافت سرب رخ میدهد.

اگر محتویات باتری یا باتری باز بلعیده شد شخص را وادار به استفراغ کردن یا غذا خوردن و یا آشامیدن نکنید. فورا فرد مزبور را به نزدیکترین واحد درمانی عرضه کنید.

استنشاق:

محتویات باتری باز میتواند دلیل تحریک مجاری تنفسی شود .استنشاق بخارهای آن امکان دارد ابزار تنفسی فوقانی و ریه ها را تحریک نماید و میتواند دلیل بروز نشانه ای مشابه به بلعیدن شود .قرار گیری در معرض گرد و غبار و بخار و گاز سرب بیشتر مواقع در زمان عملیات بازیابی سرب رخ میدهد. شخص مبتلا را به محیط آزاد منتقل کنید و در جستجوی رسیدگی و مراقبت پزشکی باشید.

رابطه با پوست:

محتویات باتری باز میتواند پوست را تحریک نماید و یا منجر به سوختگیهای شیمیایی شود . لباس آلوده را از تن فرد مبتلا در آورید و پوست ایشان را با آب و صابون بشویید. اگر سوختگی شیمیایی پیش آمد یا تحریک ادامه پیدا کرد ایشان را سریعاً به مراکز درمانی منتقل کنید.

رابطه با چشم:

محتویات باتری باز میتواند تحریک و سوختگیهای شیمیایی را دلیل شود. چشمها را به سرعت و بطور کامل بمدت لااقل ۱۵ دقیقه و همزمان با اینکه پلکهای بالا و پائین را باز میکنید با آب بشویید تا هیچگونه اثری از مواد شیمیایی باقی نماند و فرد ذکر شده را سریعاً به نزدیکترین مرکز درمانی چشم پزشکی انتقال دهید.

تذکر: سرب از جانب نمایندگی بین المللی بررسی ها سرطان یک عامل سرطانزا مشهور است. “یارک (IARC)”بخارت اسدهای غیر آلی قوی مانند اسید سولفوریک را بعنوان یک عامل سرطانزا طبقهبندی کرده است. این طبقه بندی در باب شکلهای مایع اسید سولفوریک یا محلولهای اسید سولفوریک که در باتری وجود دارند صدق نمیکند. در اوضاع عادی بهره برداری از باتری منجر به تولید بخارات سمی اسیدی نمیشود. استفاده غلط و بکار بردن نابجای این باتری مانند شارژ کردن بسیار آن امکان دارد منجر به تولید بخارات اسید سولفوریک گردد.

آرسنیک از جانب برنامه مسمومیت ملی (NIP)، یارک (IARC) و OSHA بعنوان یک عامل سرطانزا مشهور است.

به علاوه از طرف دیگر سرب بعنوان عاملی در ایجاد زایمان های معیوب و صدمات تناسلی مشهور است.

اعمال احتیاطی برای راهاندازی و استفاده خوب و ایمن

انبار کردن:

باتری در محل خنک و جایی که از تهویه هوای خوب و مناسبی بر خوردار است نگهداری کنید. در صورتی که دما بالا باشد امکان دارد عمر باتری کم شود.

محدودیت مکانیکی:

اگر ضروری باشد که باتری در ظرف هوا بندی شده یا آب بندی شده قرار گیرد توصیهها و اعمال احتیاطی ضروری را حتماً به اجرا درآورید. این باتریها در حالت عادی هیدروژن آزاد میکنند و وقتی این هیدروژن با اکسیژن هوا ترکیب شود میتواند یک مخلوط قابل احتراق یا قابل انفجار را تولید نماید مگر آنکه تهویه شود. در صورتیکه چنین مخلوطی وجود داشته باشد، اتصال کوتاه درجه حرارت بالا یا جرقههای الکتریسیته ساکن میتواند دلیل احتراق شود.

روزنه های تهویه موجود بر روی درب خانههای باتری را مسدود نکنید. در پوشش و یا در ظرف قراردادن باتریها به باتری اجازه نمیدهد تا تهویه شود و میتواند منجر به انفجار ناشی از فشار بالا گردد.

حمل و نقل:

اتصال کوتاه اتفاقی برای چند ثانیه بطور جدی بر روی باتری اثر نمیگذارد . اتصال کوتاه طولانی مدت یا مداوم باعث میشود که انرژی باتری از دست برود و روزنه ایمنی تهویه باز شود. منابعی که میتواند دلیل اتصال کوتاه شود عبارتست از : قرار گیری باتریها بطور نامنظم و درهم و برهم درون ظرفهای بزرگ، میزهایی که پوشش فلزی دارند و یا تسمه های فلزی مورد بهره برداری برای سوار کردن باتریها در ابزار ها.

اگر ضروری است روی باتری لحیم کاری یا جوشکاری انجام شود اعمال احتیاطی خوب را انجام دهید تا از تخریب آب بندی و اتصال کوتاه جلوگیری بعمل آید.

شارژ کردن:

این نوع باتریها برای این منظور ساخته شده است که به دفعات و به دفعات شارژ شود . چون باتری بتدریج در طول چند ماه شارژ خود را از دست میدهد رسم صحیح آن است که باتری قبل از استفاده شارژ شود . از ابزار شارژ استفاده کنید. شارژ کردن نامناسب میتواند منجر به تخریب حرارتی یا حتی انفجار ناشی از فشار بالا گردد. پیش نهاد شده دقت کنید که بهنگام شارژ ، قطب گذاری خوب انجام داده باشید. از استعمال دخانیات ، ایجاد بارقه ،شعله و غیره در محل شارژ باتری خودداری کنید.

علامت گذاری (اتیکت):

تهیه یک اتیکت روی بسته بندی که حاوی مطالب و موارد پایین باشد حائز ارزش است:

اخطار: تنها از دستگاههای شارژر استاندارد (بر بر اساس دستورات تولید کننده) استفاده کنید. باتری را باز نکنید و در معرض حریق یا اتصال کوتاه قرار ندهید. احتمال انفجار ،نشتی و یا داغ شدن آن می باشد که در اینصورت باعث آسیب دیدگی مردم میشود.

توجه: در صورتی که پوسته باتری بدون ریزش ترک برداشته است از آن استفاده نکنید.

دور ریختن: باتری را بر اساس مقررات زیست محیطی دور بریزید و یا آنکه آن را برای بازیافت مجدد به مراجع مجاز (مراکز و یا نمایندگیهای کمپانی توان باتری) عودت دهید.

محتویات این باتری بعنوان یک ماده مضر و بدرد نخور میتواند بصورت یک ماده ضایعاتی و دور ریختنی تشکیل شده از سرب و یک ماده خورنده تحت نظارت در آید.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو