خسارت اسیدپاشی روی یک خودرو BMW + تصویر

از بین بردن رنگ ماشین ،ریختن روغن ترمز روی بدنه ماشین ،سوزاندن رنگ ماشین ،جرم اسید پاشی روی ماشین

اسیدپاشی پدیده ای خشونت آمیز است که برای انتقام جویی بر علیه کسی صورت میگیرد و در چند سال واپسین این پدیده بسیار شایع شده چراکه در بسیاری از مواقع بیننده عواقب جبران ناپذیری از اسیدپاشی بوده ایم اکنون تصویری که ملاحظه میکنید حاکی از اتفاق عجیبی است که در آن روی یک ماشین گران قیمت و گرانقیمت در تهران به بهانه هایی نامعلوم مورد اسیدپاشی قرار گرفته است و خسارت زیادی دیده است.ا

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو