جدول هزینه انواع ام وی ام کارکرده در مارکت (نمونه ۹۱ تا ۹۶ )

هزینه mvm 315 دست دوم ،ام وی ام ۱۱۰ دست دوم ،هزینه ام وی ام ۱۱۰ صفر ،ام وی ام۳۱۵ ؟؟،ام وی ام ۱۱۰ یا پراید ،ام وی ام ۱۱۰ سه سیلندر ،ام وی ام۵۵۰ ،هزینه ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک

هزینه ام وی ام کارکرده در مارکت

هزینه ماشین صفر در نتیجه گران تر است از کارکرده، با اینحال اگر خوب بگردید و از همان خانم دکتر مشهور ماشین تهیه کنید، قادر اید در مارکت ماشین های کارکرده خوبی پیدا کنید! ام وی ام این ایام طرفدار دارد. هزینه انواع ام وی ام کارکرده را در جدول پایین قادر اید مشاهده نمائید!

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو