تازه ترین بهای انواع روغن موتور در مارکت تهران / خرداد ۹۶

 

با وجود این از دید فروشندگان این شلوغی آنچنان سودی برای آنها نداشته چرا که خریداران بازهم در انتظارِپایین آمدن هزینه ارز هستند و به نحوی در بلاتکلیفی برای خرید به سر میبرند و این امر دلیل خرید کمتر از فروشگاه ها شده است.با این وجود باید این را هم عنوان کنیم که تولیدات مصرفی کم و بیش مارکت بهتری در مقایسه با دیگر قطعات خودرو دارند.به گفته یکی از فروشندگان اگر چه هزینه روغن موتور طی ماه های واپسین رو به گسترش بوده که این گسترش بیشتر شامل روغن موتورهای داخلی میشود با این وجود بازهم توانسته مارکت خود را حفظ کند که جز این هم انتظار نمی رفت،چرا که خودرو نیازمند روغن است.(عصر خودرو)

تولید کننده Castrol
نمونه GTX
درجه گرانروی(SAE) ۲۰W50
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۴۱۰۰۰
تولید کننده Castrol
نمونه مگناتک
درجه گرانروی(SAE) ۱۰W40
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۶۲۰۰۰
تولید کننده AC Delco
نمونه
درجه گرانروی(SAE) ۱۰W30
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۸۰۰۰۰
تولید کننده Total
نمونه Energy
درجه گرانروی(SAE) ۱۰W40
حجم(لیتر) ۵
هزینه(تومان) ۸۲۰۰۰
تولید کننده ELF(ایران)
نمونه Competition
درجه گرانروی(SAE) ۱۰W40
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۵۵۰۰۰
تولید کننده بهران
نمونه معمولی
درجه گرانروی(SAE) ۲۰W50
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۲۳۰۰۰
تولید کننده بهران
نمونه سوپر در صدر
درجه گرانروی(SAE) ۲۰W50
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۳۴۰۰۰
تولید کننده بهران
نمونه بهران رانا
درجه گرانروی(SAE) ۵W30
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۸۵۰۰۰
تولید کننده بهران
نمونه بهران تکتاز
درجه گرانروی(SAE) ۱۵W40
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۲۸۰۰۰
تولید کننده کمپانی نفت سپاهان
نمونه سوپر اسپیدی
درجه گرانروی(SAE) ۲۰W50
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۲۶۰۰۰

 

تولید کننده ایرانول
نمونه ۱۶۰۰۰
درجه گرانروی(SAE) ۲۰W50
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۳۲۰۰۰
تولید کننده ایرانول
نمونه ریسینگ
درجه گرانروی(SAE) ۱۰W40
حجم(لیتر) ۴
هزینه(تومان) ۴۴۰۰۰

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,