گسترش هزینه مزدا ۳ تیپ ۴ نمونه ۲۰۱۷ از جانب گروه بهمن مطرح شد

هزینه تازه مزدا ۳ تیپ ۴ نمونه ۲۰۱۷ از جانب گروه بهمن مطرح شد مشخصات مزدا ۳ ،هزینه مزدا ۳ نیو ،هزینه مزدا ۳ ،هزینه تولیدات گروه بهمن ،فروش مزدا ۳

نکات بیشتر : هزینه تازه مزدا ۳ تیپ ۴ نمونه ۲۰۱۷ از جانب گروه بهمن مطرح شد

هزینه تازه مزدا ۳ تیپ ۴ نمونه ۲۰۱۷ از سوی گروه بهمن مطرح شد گروه خودروسازی بهمن از صبح روز قبلی پنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۹۶ با مجوز تازه، هزینه تازه مزدا۳ تیپ ۴ مطرح نمود.

براساس معلومات بدست آمده هزینه تازه خودروی مزدا۳ تیپ ۴ از ۱۱۸ میلیون و ۶۰ هزار تومان در مردادماه ۹۶ به ۱۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در مهرماه ۹۶ گسترش یافته است.

مزدا۳ FL نیز در سال قبلی چندین بار گسترش هزینه را از جانب گروه بهمن تجربه کرده است که در جدول ذیل قابل دیدن است.

جدول تفاوت هزینه خودرو مزدا۳ در سال ۹۵ و ۹۶:

هزینه مزدا ۳ در خرداد ۹۵ ۱۰۸.۵۱۰.۰۰۰

هزینه مزدا ۳ در تیر ۹۵ ۱۱۲.۵۱۰.۰۰۰

هزینه مزدا ۳ در شهریور ۹۵ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

هزینه مزدا ۳ در مهر ۹۵ ۱۱۶.۹۵۰.۰۰۰

هزینه مزدا ۳ در فروردین ۹۶ ۱۱۸.۰۶۰.۰۰۰

هزینه مزدا ۳ در مهر ۹۶ ۱۲۱.۱۶۰.۰۰۰

ساتین

منبع

دسته‌بندی‌ها: قیمت خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,