اختراع یک ماده تازه که خودروها را در تابستان خنک نگه میدارد

محققان دانشگاه آمریکایی کالیفرنیا موفقیت تازه ای را به اسم خود ثبت کردند، چرا که آن ها موفق شدند، یک ماده تازه را با اسم جاذب محشر پهن‌باند ایجاد کنند که این ماده، این توانایی را دارد که نور را در هر زاویه ای که باشد جذب کرده و از لحاظ جذب نورهای ویژه و عبور عده ای نورهای دیگر تکمیل شده اند، لذا به همین دلیل این ماده جاذب نور، می تواند در جهت خنک ماندن خودروها در فصل گرم سال به مردم کمک کند.

آنچه که مطرح شده است، حاکی از آن است که، این ماده توانایی دارد، بیش از ۸۷ درصد نور را نزدیک مادون قرمز و ۹۸ درصد نور با طول موج ۱۵۵۰ نانومتر را در خود جذب کند، همچنین باید بگویم که،  این مقیاس برابر طول موج فیبرهای نوری مخابراتی است.

مواد جاذب نور حال حاضر به خوبی نور را جذب می‌کنند، با اینحال بسیار حجیم هستند و به سادگی شکسته و خم می‌شوند، با این وجود این را هم بگویم که این توانایی را ندارند که قادر باشند نورهای ویژه را کنترل کنند، و یا اینکه طول موج های ویژه دیگر را عبور دهند.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,