اتو من | شهر زیرزمینی در ۴۰۰ کیلومتری تهران کشف شد+عکس ها

چاپ

۰۵:۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

/گزارش خبری/

اتو من: کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه‌ای زیرزمینی در شهر سامن واقع در غرب تهران و جنوب شهرستان ملایر در فاصله ۴۰۰ کیلومتری از شهر تهران منجر به کشف شهری پنهان شد که در یک بستر سنگی ساخته شده است.

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهرانتصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

 

 تصاویر : کشف شهر زیر زمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران

منبع

دسته‌بندی‌ها: دسته‌بندی نشده

برچسب‌ها: