آیا رانندگی در سرپایینی با دنده خلاص دلیل کاهش مصرف سوخت می شود؟

نحوه رانندگی در سرپایینی ،حرکت ماشین در سرازیری ،در ترافیک به چه نحو رانندگی کنیم ،گرفتن کلاچ زمان حرکت در سرازیر ،گاز دادن زیاد به ماشین

از وقتی که خودروها به سیستم‌های پایش مصرف سوخت لحظه‌ای تجهیز شده‌اند، راننده و سرنشینان توجه دوچندانی به این سیستم نشان می‌دهند. بله به علاوه از طرف دیگر کسانی هم هستند که در جستجوی کاهش به هر میزان بیشتر این عدد هستند با اینحال حتی تشنگان اسب‌های بخار نیز دوست دارند مصرف سوخت لحظه‌ای خودرو خصوصاً در لحظه پایین آمدن از یک سرپایینی بزرگ را ببینند.

برای این کار کفایت می کند گیربکس خودرو را در حالت خلاص قرار داده و اجازه دهید خودرو در حالت درجا تلاش نموده و از سرپایینی حرکت کند، این‌طور نیست؟ بسیار عالی صرف‌نظر از گیربکس دستی یا اتوماتیک، این بهترین شیوه برای دست‌یابی به مصرف سوخت کمتر نیست؛ با اینحال اخیرا Engineering Defined با یک ابزار سوبارو کراس ترِک این تست را انجام داده است.

http://automan.ir/wp-content/uploads/2017/12/11863__0.jpg
ساده ترین جواب به سؤال گفته شده این بوده که خوب است خودرو را در لحظه عبور از سرپایینی در دنده بگذارید. وقتی که گیربکس (دستی یا اتوماتیک) درگیر است، رایانه خودرو شتابگیری بدون گاز دادن را تشخیص داده و مصرف سوخت را متوقف می‌کند. بله پیشرانه هنوز در حال کار بوده با اینحال سوختن مخلوط هوا/سوخت در سیلندرها را متوقف می‌کند. اگر خودرو از دنده خارج شود رایانه تشخیص خواهد داد که گاز داده نشده یا خودرو در حالت خلاص است و این کار دلیل خواهد شد سوخت کافی برای دور آرام پیشرانه تأمین شود. سوباروی آزمایش شده در چندین سرازیری در حالت قرارگیری در دنده، مصرف سوختی برابر ۲.۳۵ لیتر را نشان می‌دهد همزمان با اینکه اگر دنده در حالت خلاص قرار گیرد مصرف سوخت آن مابین ۲.۹ تا ۳.۹ لیتر نمایش داده می‌شود.


این مسئله به‌طور هوشمندانه‌ای درنظر گرفته شده است. در این مواقع گفته می‌شود در لحظه عبور از سرازیری و سربالایی متناوب و به منظور ایجاد بهترین راندمان باید گیربکس را در حالت خلاص گذاشت تا سرعت ضروری برای بالا رفتن در سربالایی نیز حاصل گردد. با اینکه این حالت از لحاظ فنی صحیح است با اینحال همان‌طور که می‌دانید این امر خطرناک بوده و در بیشتر مواقع خودرو را در دنده برانید

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو