آشنایی با سیستم های گاز سوز سایپا

خودروهای گاز سوز سایپا حاوی پلاک شناسایی هستند.

از نقطه نظر اینکه خودرو  تک سوخت بوده ویا دوگانه سوز و اینکه روش دوگانه سوز کردن خودرو در کارخانه انجام شده است یا نه از اسم های پایین استفاده میشود:

DIDICATED(OEM

اینگونه خودروها توانایی بهره برداری از یک سوخت CNG را داشته و نیز به دلیل عملکرد بهتر موتور و محیط در معرض بیشتر به دلیل تفاوت بنیادی در ساختار خودرو، مورد استقبال بیشتری قرار دارند. موتور اینگونه خودروها حاوی دیزاین مخصوصی بوده و از نسبت تراکم بالاتری سود میبرند ، که خود دلیل کاهش مصرف سوخت و گسترش راندمان موتور میگردد.

اصلاح OEM از این جهت بکار برده میشود که محیط ضروری جهت نصب سری سیستم گازسوز و به علاوه از طرف دیگر دیگر عنصر های نصب از ابتدا  به وسیله تولید کننده در دیزاین خودرو مقرر کرده شده است.

BI-FUEL

اینگونه خودروها از دونوع سوخت استفاده میکنند ، به طرز مثال: گاز و بنزین. این گروه نیز از این منظر که

از ابتدا برای بهره برداری از دو سوخت دیزاین شده باشند یانه، خود به دو گروه پایین تقسیم میشوند:

BIFuel/OEM

اینگونه خودروها با نیت بهره برداری از دو نوع سوخت دیزاین و در کارخانه تولید میشوند( از نمونه تفاوت انجام شده بر روی خودرو میتوان به تقویت مکانهای نصب مخزن گاز در روی شاسی خودرو و انجام ازمایشات ایمنی اشاره نمود).

BI-Fuel/Retrofit

اینگونه خودروها ذاتا تک سوخت بوده( سوختی بجز گاز) و بعدا با بهره برداری از تفاوت ممکن به یک خودرو دوگانه سوز مبدل میشوند ، که با این وجود کاهش محیط مفید و در معرض و کاهش بازده موتور از نمونه مشکلات اینگونه خودروهاست . قطعات موتور و بدنه خودرو در مواردی تحمل حرارت و بار بوجود آمده را نداشته و احتمال اسیب به خودرو و سرنشینان را بالا میبرد.

Duel-Fuel

این خودرو ها که با اسم خودروهای دو سوخت همزمان نامیده میشوند ، مخلوطی از گازوییل و گاز طبیعی را بکار میبرند.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دانستنی های خودرو

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,